Godziny pracy specjalistów

Dyrektor informuje, że Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pruszkowie przy ul. Gomulickiego 2 oraz zapewnia opiekę psychologa i logopedy w placówce. Rodzice  mogą korzystać z porad i konsultacji ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu w godzinach ich pracy. Na spotkanie indywidualne należy wcześniej umówić się telefonicznie dzwoniąc pod numer przedszkola  (22) 723 66 47.

W roku szkolnym 2023/24 logopeda i psycholog pracują w n/w dniach i godzinach: