Nasza kadra

  • Kadra pedagogiczna jest wysoko wykwalifikowana:

Od 1.09.2009 r.  dyrektorem przedszkola jest Pani Elżbieta Dawidowicz -nauczyciel dyplomowany z długoletnim doświadczeniem pedagogicznym. Nauczycielki uczestniczą w wielu szkoleniach, w celu doskonalenia swojej pracy zawodowej i podnoszenia jakości pracy przedszkola. W swojej pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczycielki wykorzystują nowoczesne programy i metody pracy, uwzględniające indywidualne możliwości i potrzeby rozwojowe, emocjonalne i społeczne dzieci.

Nasza kadra jest:

– wysoko wykwalifikowana

– ma bogate doświadczenie zawodowe

– ustawicznie doskonali własny warsztat pracy

– realizuje własne pomysły i rozwiązania metodyczne

– współpracuje z szeroko pojętym środowiskiem lokalnym

 (udział w konkursach, przeglądach, wystawach, turniejach)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr ELŻBIETA DAWIDOWICZ – nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje: pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną, organizacja i zarządzanie oświatą

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

mgr JADWIGA PIEŃKOS – nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje: wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną

mgr URSZULA SIWEK  nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje: wychowanie przedszkolne

mgr WIOLETTA PTASZEK – PELIKAJNIEN – nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz logopedia

mgr KARINA SZELIGA – nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje: wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z przedszkolną i logopedią

mgr DOMINIKA DYŁOŻYŃSKA– nauczyciel mianowany

kwalifikacje: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

mgr ŻANETA WILK – nauczyciel kontraktowy

kwalifikacje: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną, edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną

mgr KATARZYNA DYBIEC – nauczyciel kontraktowy

kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr TERESA  POŻAROWSZCZYK – nauczyciel

kwalifikacje:

mgr Jolanta Różycka – nauczyciel mianowany

kwalifikacje: pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną

mgr Karolina Firląg – nauczyciel

kwalifikacje: pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna, pedagogika przedszkolna

mgr Marta Królik – nauczyciel

kwalifikacje:

mgr Alicja Bogusławska – nauczyciel

kwalifikacje:

LOGOPEDA

mgr EWA OPARA – nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, logopedia oraz neurologopedia

PSYCHOLOG

mgr JACEK FURMAŃSKI – nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje: psychologia

Dyrektor przedszkola

Justyna Kowalewska – nasza dyrektor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Nauczyciel dyplomowany

Agnieszka Kowalewska – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Nauczyciel dyplomowany

Justyna Kowalska – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

Nauczyciel dyplomowany

Piotr Kowalewski – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Nauczyciel dyplomowany

Justyna Kowalewska – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.