Metody pracy z dziećmi

Nauczycielki w ciągu roku prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą wykorzystując szereg ciekawych i aktywizujących metod pracy z dzieckiem min.

 • Metoda Ruchu Rozwijającego  W.Sherborne
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Pedagogika Zabawy
 • Bajkoterapia
 • Metody aktywizujące – gry dydaktyczne, elementy dramy 
 • Dziecięca matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej 
 • Kinezjologia edukacyjna 
 • Metoda Labana 
 • Elementy  metody „Odimienna nauka czytania” I. Majchrzak 
 • Samodzielnych doświadczeń 
 • Wykorzystanie programów komputerowych i multimedialnych