Witajcie w grupie Misiaczków

                          3 letnich

                grupa pracuje 7.00 – 17.00

Nauczycielki : mgr Jadwiga Pieńkos

                                mgr Alicja Bogusławska 

        pomoc nauczyciela: Dorota Wojtkowiak    

    woźna oddziałowa: Elżbieta Duszyńska

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

Z życia Misiaczków

bal karnawałowy

tekst