1.Opłata za żywienie (dzienna stawka żywieniowa) – 13,00 zł
 Opłata pobierana jest z góry za cały miesiąc. W przypadku nieobecności dziecka, opłata ulega zwrotowi w miesiącu następnym (wysokość zwrotu zależna jest od ilości dni absencji).

2.Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.
Z dniem 1 września weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej w Piastowie w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Piastów.

• Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przedszkola wynosi 1,30 zł.

• Pięciogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu w ramach realizacji podstawy programowej ( w godz. 8- 13) jest nieodpłatny.

3.Składka na fundusz Rady Rodziców.
Wysokość minimalnej kwoty wpłacanej comiesięcznie na radę rodziców jest ustalana przez rodziców na zebraniu ogólnym.

Z funduszu Rady Rodziców opłacamy m.in.

• teatrzyki , imprezy okolicznościowe, wycieczki,

• upominki i prezenty dla dzieci z okazji Spotkania z Mikołajem, Dnia Dziecka, konkursów,przeglądów, olimpiad itp.

• prezenty dla dzieci kończących edukację w przedszkolu,

• zakup dodatkowego wyposażenia do zabaw dla dzieci,

• materiały do dekoracji, zabawki, pomoce do sal i ogrodu,

Składka pobierana jest z góry za cały miesiąc.

Opłaty można regulować bezpośrednio w przedszkolu lub przelewem na konto bankowe przedszkola:

a) Budżet – opłata za pobyt 13 1240 6380 1111 0010 7470 0977

b) Dochody własne – żywienie 49 1240 6380 1111 0010 7470 1105

c) składka na Radę Rodziców 39 8931 0003 0737 0647 4000 0001