You are currently viewing Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny

  • Post category:Aktualności

PRZERWA WAKACYJNA W PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO PIASTÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczególnej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2736), po rozpatrzeniu wniosków dyrektorów przedszkoli oraz rad rodziców została ustalona przerwa w funkcjonowaniu przedszkoli prowadzonych przez Miasto Piastów w okresie wakacyjnym w roku szkolnym 2023/2024, w następujących terminach:

1. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Piastowie, ul. Moniuszki 11, dyżur wakacyjny będzie pełniło w okresie od 15 do 26 lipca 2024

2. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Piastowie, ul. Lelewela 16/18, dyżur wakacyjny będzie pełniło w okresie od 1 do 12 lipca 2024

3. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Piastowie, ul. Godebskiego 21, dyżur wakacyjny będzie pełniło w okresie od 16 do 30 sierpnia 2024 r.;

4. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Piastowie, ul. Żbikowska 5, dyżur wakacyjny będzie pełniło w okresie od 29 lipca do 14 sierpnia 2024 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2022 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 13 stycznia 2022 r.( POBIERZ)
1. Z opieki przedszkolnej w czasie dyżuru wakacyjnego w danym roku szkolnym mają prawo korzystać dzieci uczęszczające do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów.
2. Dla dzieci w wieku 3-5 lat dyżur wakacyjny organizowany jest w miejskich przedszkolach, a dla dzieci 6 – letnich w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny można dokonać do wybranego/wybranych przedszkoli na terenie Piastowa.

Harmonogram zgłoszenia na dyżur:
15-30 kwietnia 2024 r. – składanie wniosków do wybranego/wybranych przedszkoli (dziecko może być zgłoszone do kilku dyżurujących przedszkoli w zależności od potrzeb rodziców).
13 maja 2024 r. – ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych na dyżur.
13-20 maja 2024 r. – uiszczanie opłat za opiekę i wyżywienie w wybranym/wybranych przedszkolach.
29 maja 2024 r. – ogłoszenie list dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

Wszystkie zasady dyżurów wakacyjnych zostały określone w Zarządzeniu Nr 13/2022 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 13 stycznia 2022 r.

Dyrektor CUO w Piastowie
Katarzyna Wąsińska-Jano